Strona główna / Warunki Zamówienia Raportu

Warunki Zamówienia Raportu

Warunki Zamówienia Raportu

 Definicje:

 • Raport: raport dotyczący danego zagadnienia i przygotowany przez 4P Research Mix Sp. z o.o. kreślonego rynku, segmentu rynku lub zagadnienia;
 • Zamawiający: firma lub instytucja składająca zamówienie.

 1.  Raporty Branżowe przesyłane są e-mailem do Zamawiającego po złożeniu zamówienia na stronie zamówienia.4prm.com i po otrzymaniu przez 4P Research Mix Sp. z o.o. zapłaty za Raport.
 2. Cena netto w polskich złotych widnieje w formularzu zamówienia osobno dla każdego raportu na stronie zamówienie.4prm.com.
 3. Wraz z wysłaniem zamówienia na raport ze strony zamówienie.4prm.com Zamawiający zawiera umowę sprzedaży zamawianego Raportu.
 4. Po złożeniu zamówienia przez stronę zamówienie.4prm.com, Zamawiający otrzyma na adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. W przypadku, braku wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, Zamawiający powinien skontaktować się z biurem 4P Research Mix Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej,  pisząc na adres anna.kotkowska@4prm.com.
 5. Zamawiający powinien przesłać wydruk wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia w formie papierowej i z podpisem osoby upoważnionej do biura 4P Research Mix Sp. z o.o. faxem na numer 225652760 lub skan przesłać e-mailem na adres anna.kotkowska@4prm.com.
 6. Po przesłaniu podpisanego potwierdzenia zamówienia oraz dokonaniu płatności, Zamawiający otrzyma zamówiony Raport w terminie 2 dni roboczych od zarejestrowania płatności na koncie, na wskazany adres e-mail.
 7. Ewentualnych zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się z Magdaleną Szymańską z biura 4P Research Mix Sp. z o.o., tel.: 22 565 27 50.
 8. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć: zmiany w adresie e-mail, na który ma zostać dostarczony raport oraz zmiany danych do faktury.
 9. 4P Research Mix Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach Raportów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania i zawieszania promocji lub wyprzedaży na zakup Raportów. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed terminem wprowadzenia powyższych zmian.
 10. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku, gdy dany Raport nie został jeszcze wysłany na wskazany adres e-mail Zamawiającego.
 11. 4P Research Mix Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do Raportów.
 12. Z chwilą otrzymania Raportu, Zamawiający uzyskuje prawo do korzystania z Raportu na następujących polach eksploatacji:
 • Nieograniczone wykorzystanie na  potrzeby Zamawiającego poza udostępnianiem Raportu w całości lub częściowo bądź w jakimkolwiek fragmencie podmiotom trzecim, przy czym pod pojęciem: „podmiot trzeci” rozumie się osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje oraz podmioty nie powiązane w jakikolwiek sposób z Zamawiającym.
 • Cytowanie fragmentów Raportu nie zmieniające sensu ich treści w opracowaniach, materiałach sporządzanych przez Zamawiającego na własne potrzeby pod warunkiem opatrzenia cytowanych fragmentów: informacją o 4P Research Mix Sp. z o.o. jako autorze Raportu, tytułem Raportu oraz adresem strony internetowej www.4prm.com.
13. W przypadku udostępnienia przez Zamawiającego, jego pracowników lub współpracowników Raportu stronom trzecim, 4P Research Mix Sp. z o.o. może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
14. 4P Research Mix Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Zamówienia Raportu, z zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.4prm.com. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia jakichkolwiek zmian Warunków Zamówienia Raportu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmiany.
15. Warunki Zamówienia Raportu wchodzą w życie 20 lipca 2012 roku.

AKCEPTUJ [X]
Ta strona uzywa cookies. Korzystajac ze strony wyrazasz zgode na uzywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegladarki.Dowiedz sie wiecej o celu ich uzywania i zmianie ustawien cookie w przegladarce. Szczegoly znajdziesz w naszej polityce plikow cookies.